יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - חברים בוועדות או בצוותי מומחים
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

חברים בוועדות או בצוותי מומחים

פרופ' רות בטלר

האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ' מנוחה בירנבוים

אוניברסיטת תל אביב

פרופ' מיכל בלר

מכללת לוינסקי לחינוך
תפקיד נוכחי ביזמה: חברה בוועדת קונסנסוס: ניהול מיטבי של הפיתוח המקצועי וההדרכה במערכת החינוך

פרופ' גרשון בן-שחר

האוניברסיטה העברית בירושלים

ד"ר יואב כהן

המרכז הארצי לבחינות והערכה

ד"ר טלי פרוינד

המרכז לטכנולוגיה חינוכית (מטח)