יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - חברים בוועדות או בצוותי מומחים
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

חברים בוועדות או בצוותי מומחים

פרופ' אודרי אדי רקח

אוניברסיטת תל אביב
תפקיד נוכחי ביזמה: חברה בקבוצת העבודה בנושא קידום מהלכי שותפות בין מחקר לפרקטיקה (RPP)

ד"ר איריס בן-דוד הדר

אוניברסיטת בר-אילן

הילה לנקרי-מיוסט

משרד החינוך

פרופ' אדם ניר

האוניברסיטה העברית

דב נתן

משרד החינוך

מר פנחס קליין

משרד החינוך