יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - חברים בוועדות או בצוותי מומחים
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

חברים בוועדות או בצוותי מומחים

פרופ' מוחמד חאג'-יחיא

האוניברסיטה העברית בירושלים

גב' נסרין חדאד חאג' יחיא

אוניברסיטת תל אביב

פרופ' מונא חורי כסאברי

האוניברסיטה העברית בירושלים
תפקיד נוכחי ביזמה: חברה בוועדת קונסנסוס: ניהול מיטבי של הפיתוח המקצועי וההדרכה במערכת החינוך

פרופ' אביבה חלמיש

האוניברסיטה הפתוחה
תפקיד נוכחי ביזמה: חברה בצוות המומחים לנושא קידום מדעי הרוח במערכת החינוך

פרופ' מיכל טבח

אוניברסיטת תל אביב

ד"ר איריס טבק

אוניברסיטת בן גוריון בנגב
תפקיד נוכחי ביזמה: חברה בקבוצת העבודה בנושא קידום מהלכי שותפות בין מחקר לפרקטיקה (RPP)

איתן טימן

מינהל חברה ונוער במשרד החינוך

פרופ' טלי טל

הטכניון
< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 >