יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - חברים בוועדות או בצוותי מומחים
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

חברים בוועדות או בצוותי מומחים

פרופ' תמר אריאב

המכללה האקדמית בית ברל
תפקיד נוכחי ביזמה: חברה בועדת חינוך לערכים - קווים מנחים למדידה והערכה

פרופ' דורית ארם

אוניברסיטת תל אביב

ד"ר איתי אשר ז"ל

משרד החינוך

פרופ' יעקב ב. יבלון

אוניברסיטת בר-אילן

ד"ר עאמר בדארנה


תפקיד נוכחי ביזמה: חבר בקבוצת העבודה בנושא קידום מהלכי שותפות בין מחקר לפרקטיקה (RPP)

ד"ר הדר בהרב


תפקיד נוכחי ביזמה: חברה בקבוצת העבודה בנושא קידום מהלכי שותפות בין מחקר לפרקטיקה (RPP)

ד"ר מאיר בוזגלו

האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ' רות בטלר

האוניברסיטה העברית בירושלים
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >