יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - חברים בוועדות או בצוותי מומחים
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

חברים בוועדות או בצוותי מומחים

פרופ' מנוחה בירנבוים

אוניברסיטת תל אביב

פרופ' שושנה בלום-קולקה

האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ' מיכל בלר

מכללת לוינסקי לחינוך
תפקיד נוכחי ביזמה: חברה בוועדת קונסנסוס: ניהול מיטבי של הפיתוח המקצועי וההדרכה במערכת החינוך

גב' בלהה בן אליהו

מכון כרם
תפקיד נוכחי ביזמה: חברה בצוות המומחים לנושא קידום מדעי הרוח במערכת החינוך

פרופ' נחמן בן יהודה

האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ' אבנר בן עמוס

אוניברסיטת תל אביב
תפקיד נוכחי ביזמה: חבר בצוות המומחים לנושא קידום מדעי הרוח במערכת החינוך

פרופ' מרים בן פרץ

אוניברסיטת חיפה

ד"ר חגית בנבג'י

אוניברסיטת בן גוריון בנגב
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >