יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - חברים בוועדות או בצוותי מומחים
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

חברים בוועדות או בצוותי מומחים

פרופ' רמי בנבנישתי

אוניברסיטת בר-אילן

ד"ר איריס בן-דוד הדר

אוניברסיטת בר-אילן

ד"ר יפעת בן-דוד קוליקנט

האוניברסיטה העברית בירושלים

ד"ר מיה בניש וייסמן

אוניברסיטת חיפה
תפקיד נוכחי ביזמה: חברה בועדת חינוך לערכים - קווים מנחים למדידה והערכה

ד"ר ענת בן-סימון

האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ' גרשון בן-שחר

האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ' נאסר בסל

אוניברסיטת תל אביב

פרופ' יערה בר-און

האקדמיה לאומנות ועיצוב - בצלאל
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >