יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - חברים בוועדות או בצוותי מומחים
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

חברים בוועדות או בצוותי מומחים

ד"ר שרית ברזלי

אוניברסיטת חיפה
תפקיד נוכחי ביזמה: חברה בוועדת קונסנסוס: התאמת תוכניות הלימודים וחומרי הלימוד למאה ה-21

פרופ' צביה ברזניץ

אוניברסיטת חיפה

פרופ' ישראל בר-יוסף

מכון ויצמן למדע

פרופ' רות ברמן

אוניברסיטת תל אביב

הרב ד"ר יהודה ברנדס

בית המדרש בית מורשה

סימא גוטמן

מינהל חברה ונוער במשרד החינוך

פרופ' חנוך גוטפרוינד

האוניברסיטה העברית בירושלים
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >