יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - חברים בוועדות או בצוותי מומחים
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

חברים בוועדות או בצוותי מומחים

ד"ר דבורה גולדן

אוניברסיטת חיפה

ד"ר ענת גופן-שריג

האוניברסיטה העברית בירושלים

ד"ר טלי גורלי-טוראל

סמינר הקיבוצים

פרופ' בני גיגר

מכון ויצמן למדע והקרן הלאומית למדע

ד"ר ירון גירש

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין

ד"ר הגר גל

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין

ד"ר טל גלעד

האוניברסיטה העברית בירושלים
תפקיד נוכחי ביזמה: חבר בוועדת קונסנסוס: התאמת תוכניות הלימודים וחומרי הלימוד למאה ה-21

ד"ר הדס גרונר

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >