יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - חברים בוועדות או בצוותי מומחים
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

חברים בוועדות או בצוותי מומחים

פרופ' אסמעיל אבו-סעד

תקציר קורות החיים:
פרופסור במחלקה לחינוך באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, מנהל-מייסד של המרכז לחקר החברה הבדואית והתפתחותה ומופקד הקתדרה לחינוך על שם אברהם קוטלר באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. פרופ' אבו סעד מכהן כחבר בוועד המנהל של מרכז אדווה, כחבר במועצה הבינלאומית של הקרן החדשה לישראל וכחבר בחבר נאמני פרסי היצירה בשפה הערבית. בעבר נמנה עם כוח המשימה הלאומי לקידום החינוך בישראל (ועדת דוברת) והיה חבר בוועדה האקדמית לפרויקט המחקר הלאומי לתלמידים נחשלים בארץ, מיזם שהתקיים בחסות לשכת המדען הראשי במשרד החינוך. מחקריו עוסקים באי-שוויון בחינוך, בשינויים חברתיים וחינוך בקרב חבָרות ילידיות, בניהול ותרבות בחברות רב-תרבותיות ובחינוך הערבי בישראל. פרופ' אבו סעד משמש חבר מערכת ועורך-אורח של כתבי עת שונים ובהם:
Hagar: Studies in Culture Policy Social and Identities
Palestinian Review of Society and History
Journal of Holy Land and Palestine Studies
 American Behavioral Scientists
 
בעל תואר שלישי במדיניות ומינהל חינוכי מאוניברסיטת מינסוטה, ארצות הברית, 1989.
מעודכן לשנת: 2015
פעילויות עבר ביזמה: