יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - חברים בוועדות או בצוותי מומחים
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

חברים בוועדות או בצוותי מומחים

ד"ר ברוריה אגרסט

תקציר קורות החיים:
חברת סגל בביה"ס לחינוך, אוניברסיטת בר אילן, עוסקת בהכשרת מורים ובהוראת המדעים. בשנים 2004-1989 הייתה המפקחת המרכזת (מפמ"ר) על הוראת הביולוגיה, ובחלקן שימשה ראש אשכול מדעים בהנהלת המפמ"רים. בשנים 1989-1974 עסקה בפיתוח חומרי למידה בביולוגיה באגף לתכניות לימודים. הייתה חברה בוועדת משנה לוועדת דוברת בנושא "הכשרת המורה וקידומו המקצועי", ויועצת לתחום המדעים במבחני פיזה 2006 בישראל. קודם לכן לימדה במחלקה להכשרת מורים באוניברסיטה העברית ועבדה כמורה לביולוגיה בבתי ספר על-יסודיים. תחומי מחקרה העיקריים הם חשיבת מורים ושיקולי דעת של מורים, דרכי הערכה, תכניות לימודים, הוראת ביולוגיה, הוראת מדעים, היבטים ערכיים בהוראת מדעים.
בעלת תואר שלישי בהוראת המדעים מהאוניברסיטה העברית בירושלים, 2001.
מעודכן לשנת: 2010
פעילויות עבר ביזמה: