יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - חומרי רקע
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

חומרי רקע

החומרים הנגישים ב"חומרי רקע" נכתבו במענה להזמנת היזמה וועדותיה, ושימשו חומר רקע לעבודתן. חומרי הרקע מונגשים כשירות לציבור בשם המחברים ובאחריותם.

אתגרים בהערכה ומדידה של חינוך לערכים

תאריך פרסום: 17/09/2020
שם המחבר: ד"ר שני בר-און ממן

סקירה - המניעים לחינוך לערכים במדינות שונות בעולם

תאריך פרסום: 05/11/2019
שם המחבר: ד"ר נירית טופול

סקירה: הערכה ומדידה של בית הספר

תאריך פרסום: 24/09/2019
שם המחבר: ד"ר אבישג אדרי

מדעי המוח וחינוך: סקירת תוכניות התערבות וגישות חינוכיות הניזונות ממדעי המוח

תאריך פרסום: 13/02/2019
שם המחבר: פול האוורד ג'ונס, Paul Howard-Jones

למידה חברתית רגשית: מיפוי מושגי, בסיס תיאורטי ואמפירי

תאריך פרסום: 19/12/2018
שם המחבר: ד"ר דניאל שפרלינג, מרכז המידע מכון מופ"ת

התערבויות לטיפוח מיומנויות חברתיות ורגשיות (Social emotional learning; SEL) והטמעתן במערכת החינוך

תאריך פרסום: 19/12/2018
שם המחבר: ד"ר עמליה רן מרכז המידע הבין מכללתי, מכון מופ"ת
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12