יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - חומרי רקע
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

חומרי רקע

החומרים הנגישים ב"חומרי רקע" נכתבו במענה להזמנת היזמה וועדותיה, ושימשו חומר רקע לעבודתן. חומרי הרקע מונגשים כשירות לציבור בשם המחברים ובאחריותם.

סקירה מדעית: חטיבות ביניים - מאפיינים ואתגרים

תאריך פרסום: 01/03/2011
שם המחבר: אודרי אדי-רקח, הדר בירן, שירה פרידמן-גולדברג
וועדת קונסנסוס: שפה ואוריינות

נייר רקע: ידיעת מתמטיקה טוב מספיק כדי ללמדה

תאריך פרסום: 16/02/2011
שם המחבר: דבורה בול

סקירה מדעית: העברה, משכי למידה ו-IQWST

תאריך פרסום: 15/02/2011
שם המחבר: דוד פורטס

נייר רקע: הידע המתמטי הדרוש למורים למתמטיקה בביה"ס העל יסודי וההכשרה המתאימה לפיתוחו

תאריך פרסום: 06/02/2011
שם המחבר: ד"ר ניצה כהן

סקירה מדעית: שילובי תכנים ומיומנויות בהוראה ולמידה של מדעי הטבע

תאריך פרסום: 30/01/2011
שם המחבר: שרה קליין

סקירה מדעית: מעורבות הורים בתכניות התערבות ממוקדות משפחה עבור ילדים עם צרכים חינוכיים מיוחדים

תאריך פרסום: 14/09/2010
שם המחבר: שרה אינגבר ואתי דרומי
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12