יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - חומרי רקע
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

חומרי רקע

החומרים הנגישים ב"חומרי רקע" נכתבו במענה להזמנת היזמה וועדותיה, ושימשו חומר רקע לעבודתן. חומרי הרקע מונגשים כשירות לציבור בשם המחברים ובאחריותם.

סקירה מדעית: יחסי משפחה-מערכת החינוך בגיל הרך מנקודת מבט היסטורית

תאריך פרסום: 03/08/2010
שם המחבר: קלודי טל ותמר בר

סקירה מדעית: יחסי משפחה - מסגרות חינוכיות בראייה רב תרבותית

תאריך פרסום: 03/08/2010
שם המחבר: דורית רואר-סטריאר

סקירה מדעית: המשפחה ומערכת החינוך - יחסי הורים,ילדים, מדינה

תאריך פרסום: 03/08/2010
שם המחבר: חגית ברסטל-גינת

נייר רקע: הידע הדרוש למורי המתמטיקה

תאריך פרסום: 01/08/2010
שם המחבר: נצה מובשוביץ הדר

סקירה מדעית: יחסי בית ספר הורים בישראל

תאריך פרסום: 14/03/2010
שם המחבר: יצחק פרידמן

סקירה מדעית: אינדיקטורים אפקטיביים במערכת החינוך

תאריך פרסום: 10/02/2010
שם המחבר: חגי קופרמינץ
10 11 12 13 14 15 16 17