יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - חומרי רקע
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

חומרי רקע

החומרים הנגישים ב"חומרי רקע" נכתבו במענה להזמנת היזמה וועדותיה, ושימשו חומר רקע לעבודתן. חומרי הרקע מונגשים כשירות לציבור בשם המחברים ובאחריותם.

תגובת המחברת להערות על הסקירה: אינדיקטורים למחוננים

תאריך פרסום: 16/11/2008
שם המחבר: ענבל שני

סקירה מדעית: אינדיקטורים למדידת מצב הילד במערכת החינוך

תאריך פרסום: 15/11/2008
שם המחבר: אשר בן-אריה

תגובה לסקירה מדעית: שימוש באינדיקטורים חינוכיים בקביעת מדיניות וקבלת החלטות - מבחני ההישגים במיצ"ב

תאריך פרסום: 12/11/2008
שם המחבר: הרשות הארצית למדידה והערכה (ראמ"ה)

תגובה לסקירה מדעית: שימוש באינדיקטורים חינוכיים בקביעת מדיניות וקבלת החלטות - מבחני ההישגים במיצ"ב

תאריך פרסום: 15/10/2008
שם המחבר: הנרי בראון

סקירה מדעית: אינדיקטורים הנוגעים למצב החינוך המדעי והטכנולוגי בישראל

תאריך פרסום: 20/08/2008
שם המחבר: רות זוזובסקי, רפי נחמיאס

סקירה מדעית: אינדיקטורים תהליכיים בחינוך ציבורי

תאריך פרסום: 19/08/2008
שם המחבר: אדם ניר
10 11 12 13 14 15 16 17