יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - חומרי רקע
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

חומרי רקע

החומרים הנגישים ב"חומרי רקע" נכתבו במענה להזמנת היזמה וועדותיה, ושימשו חומר רקע לעבודתן. חומרי הרקע מונגשים כשירות לציבור בשם המחברים ובאחריותם.

אינדיקטורים הנוגעים למצב החינוך המדעי והטכנולוגי בישראל

תאריך פרסום: 02/08/2008
שם המחבר: אדם ניר

סקירה מדעית: אינדיקטורים הנוגעים לנושא מורים והוראה במערכות החינוך

תאריך פרסום: 15/05/2008
שם המחבר: נחום בלס

סקירה מדעית: אינדיקטורים תהליכיים בחינוך ציבורי

תאריך פרסום: 01/01/2008
שם המחבר: אדם ניר

קשרי מחקר-שדה בחינוך: מבט לעולם

שם המחבר: ד"ר עדו ליטמנוביץ

עבודת מחקר איכותנית בנושא: כיצד מחנכים לערכים בישראל?

שם המחבר: שרי אלפי-ניסן

סקירה מדעית: מיפוי ראשוני לסקירה מדעית: 'מחר 98' – הדוח ויישומיו

שם המחבר: ד"ר שרה קליין
10 11 12 13 14 15 16 17