יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - חומרי רקע
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

חומרי רקע

החומרים הנגישים ב"חומרי רקע" נכתבו במענה להזמנת היזמה וועדותיה, ושימשו חומר רקע לעבודתן. חומרי הרקע מונגשים כשירות לציבור בשם המחברים ובאחריותם.

סקירה מדעית: אינדיקטורים הנוגעים לנושא מורים והוראה במערכות החינוך

שם המחבר: נחום בלס

סוגיות מרכזיות בנושא הערכה של מקצועות ההומניסטיקה במדינות שונות בעולם

שם המחבר: יניב כרמל

מה נדרש לשם התפתחות מקצועית של מורי מאסטר למדעים: נייר עמדה - טיוטה לדיון, דצמבר 2020

שם המחבר: שירה זיוון

לקראת חינוך מיטבי בגן הילדים: הצעות לגננות על בסיס ידע מחקרי

שם המחבר: עינת שופר אנגלהרד

כיצד מחנכים לערכים בחינוך הבית-ספרי במדינות שונות בעולם?

שם המחבר: שרי אלפי-ניסן
10 11 12 13 14 15 16 17