יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - חומרי רקע
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

חומרי רקע

החומרים הנגישים ב"חומרי רקע" נכתבו במענה להזמנת היזמה וועדותיה, ושימשו חומר רקע לעבודתן. חומרי הרקע מונגשים כשירות לציבור בשם המחברים ובאחריותם.

חינוך ערכי במגוון מדינות בעולם - סקירת תוכניות

שם המחבר: ד"ר ימאמה עבד אל-קאדר

הערכה ומדידה של חינוך לערכים

שם המחבר: ורד הושמנד

המסמך המסכם של ועדת המומחים: ניהול מיטבי של הפיתוח המקצועי וההדרכה במערכת החינוך - תמונת מצב והמלצות. פרק 4 - מסלולי קריירה - הזיקה בין פיתוח מקצועי להתפתחות מקצועית ואישית של מורים.

10 11 12 13 14 15 16 17