יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - חומרי רקע
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

חומרי רקע

החומרים הנגישים ב"חומרי רקע" נכתבו במענה להזמנת היזמה וועדותיה, ושימשו חומר רקע לעבודתן. חומרי הרקע מונגשים כשירות לציבור בשם המחברים ובאחריותם.

השינויים הרצויים בחומרי הלימוד במערכת החינוך במאה ה-21

תאריך פרסום: 19/12/2018
שם המחבר: ד"ר עמליה רן מרכז המידע הבין-מכללתי מכון מופ"ת

אפקטיביות של פיתוח מקצועי

תאריך פרסום: 19/12/2018
שם המחבר: ד"ר דניאל שפרלינג - מרכז המידע מכון מופ"ת

מסלולי קריירה של עובדי חינוך והוראה

תאריך פרסום: 18/12/2018
שם המחבר: ד"ר ענת אבן זהב , ד"ר מירלה וידר ,פרופ' אורית חזן

עיצוב תוכניות לימודים למאה ה-21 : סקירה השוואתית בינלאומית

תאריך פרסום: 08/10/2018
שם המחבר: ד"ר לינור הדר, גב' ליאת צבירן

סקירה מדעית: מיפוי מאגרי מידע בישראל בתחום החינוך

תאריך פרסום: 13/12/2016
שם המחבר: ד"ר עמליה רן וד"ר ליאת יוספסברג בן-יהושע, מרכז המידע, מכון מופ"ת

סקירה מדעית: הצלחות וכישלונות של רפורמות בחינוך מדעי בחו"ל

תאריך פרסום: 09/12/2016
שם המחבר: ד"ר דניאל שפרלינג, פרופ' אבי הופשטיין, ד"ר ליאת יוספסברג בן-יהושע
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12