יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - חומרי רקע
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

חומרי רקע

החומרים הנגישים ב"חומרי רקע" נכתבו במענה להזמנת היזמה וועדותיה, ושימשו חומר רקע לעבודתן. חומרי הרקע מונגשים כשירות לציבור בשם המחברים ובאחריותם.

סקירה מדעית: שפת המקצועות - ידע לשוני וביטויו במקצועות לימוד שונים בחטיבת הביניים

תאריך פרסום: 23/10/2011
שם המחבר: זהר לבנת, אסתר כהן
ועדה מתמשכת: שפה ואוריינות

סקירה מדעית: חומרי הלימוד להוראת הערבית והתאמתם לתכנית הלימודים

תאריך פרסום: 01/08/2011
שם המחבר: יאיר אור

סקירה מדעית: קהילות מורים לומדות

תאריך פרסום: 30/05/2011
שם המחבר: אביבית בלנגה, גבי לנדלר-פרדו, מדין שחר
ועדה מתמשכת: שפה ואוריינות

סקירה מדעית: אינדיקטורים ומגמות מרכזיות בהוראת מתמטיקה בחטיבה העליונה, 2009-1995

תאריך פרסום: 25/05/2011
שם המחבר: דוד מעגן

נייר רקע: היבטים מתמטיים בהכשרת מורים - פרוייקט קליין

תאריך פרסום: 08/05/2011
שם המחבר: מישל ארטיג

סקירה מדעית: מערכי הערכה והישגי תלמידים באוריינות לשונית בחטיבות הביניים

תאריך פרסום: 20/03/2011
שם המחבר: ענת בן-סימון
ועדה מתמשכת: שפה ואוריינות
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12