יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - פרסומים

פרסומים

פרסומי היוזמה נחלקים לכמה סוגים: 1) דוחות מסכמים של ועדות מומחים וקבוצות עבודה 2) דוחות מת"ת -מחקר תומך תכנון 3) תוצרי ביניים של הפעילויות השונות.

תוכניות לימודים במחול לחטיבות הביניים ברחבי העולם

שם המחבר: מחבר: ד"ר עדו ליטמנוביץ, חוקרת מלווה: ד"ר יונת רוטמן
שנת הפרסום: 2023 - תשפ"ד

מיפוי תוכניות ובתי ספר א-פורמליים לטיפוח מצטיינים במחול בישראל

שם המחבר: מחבר: ד"ר עדו ליטמנוביץ, חוקרת מלווה: ד"ר יונת רוטמן
שנת הפרסום: 2023 - תשפ"ד

חינוך לחיי עבודה וקריירה - כיוונים מתוך התאוריה, המחקר והפרקטיקה / التربية والتعليم من أجل العمل والحصول على مهنة – وجهات منطلقة من النظرية والبحث والممارسة

שם המחבר: מחברים: עודד בושריאן, ניבה בלכר, אהרון גפן, חוקרים מלווים: פרופ' רחל גלי צינמון, פרופ' יוסי שביט
שנת הפרסום: 2023 - תשפ"ג

חינוך לאזרחות בחברה החרדית

שם המחבר: תקצור ועיבוד: ד"ר נירית טופול
שנת הפרסום: 2023 - תשפ"ג

היבטים פוליטיים-חברתיים של חינוך מוכוון ערכים

שם המחבר: תקצור ועיבוד: ד"ר נירית טופול
שנת הפרסום: 2023 - תשפ"ג

"על גזענות ומופעיה בשדה האקדמי": גזענות ממוסדת ושינוי חברתי באקדמיה

שם המחבר: תקציר ועיבוד: ד"ר נירית טופול
שנת הפרסום: 2023 - תשפ"ג
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >