יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - פרסומים

פרסומים

פרסומי היוזמה נחלקים לכמה סוגים: 1) דוחות מסכמים של ועדות מומחים וקבוצות עבודה 2) דוחות מת"ת -מחקר תומך תכנון 3) תוצרי ביניים של הפעילויות השונות.

חינוך לערכים - קווים מנחים למדידה ולהערכה

שם העורך: חנן אלכסנדר ונירית טופול
שנת הפרסום: 2022 - תשפ"ג
סוג הפרסום: מסמך מסכם: ממצאים,מסקנות,המלצות

פיתוח מרחב חיים משותף במערכת החינוך

שם העורך: צוות היוזמה
שנת הפרסום: 2022 - תשפ"ב

חינוך מוכוון ערכים - גישות מהלכים ואתגרים בעולם ובישראל

שם העורך: צוות היוזמה
שנת הפרסום: 2022 - תשפ"ב

חינוך לחשיבה ולשיח אזרחיים

שם המחבר: פרופ' קרול לי, האקדמיה הלאומית האמריקאית לחינוך (NAEd)
שנת הפרסום: 2022 - תשפ"ב

תוכניות חינוך אזרחי גלובלי - GCE

שם המחבר: ד"ר ימאמה עבד אל קאדר
שנת הפרסום: 2021 - תשפ"א

פרקטיקות אפקטיביות בחינוך לערכים

שם המחבר: פרופ' מרווין ו' ברקוביץ' ופרופ' מלינדה ס' ביאר
שנת הפרסום: 2021 - תשפ"א

כיצד מחנכים לערכים בבתי ספר בעולם? דגשים מתוך סקירה

שם המחבר: שרי אלפי ניסן
שנת הפרסום: 2019 - תש"ף

מדוע מחנכים לערכים? דגשים מתוך סקירה

שם המחבר: ד"ר נירית טופול
שנת הפרסום: 2019 - תש"ף