יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - פרסומים

פרסומים

פרסומי היוזמה נחלקים לכמה סוגים: 1) דוחות מסכמים של ועדות מומחים וקבוצות עבודה 2) דוחות מת"ת -מחקר תומך תכנון 3) תוצרי ביניים של הפעילויות השונות.

חינוך לערכים - קווים מנחים למדידה ולהערכה

שם העורך: חנן אלכסנדר ונירית טופול
שנת הפרסום: 2022 - תשפ"ג
סוג הפרסום: מסמך מסכם: ממצאים,מסקנות,המלצות

הטמעה מערכתית של למידה רגשית חברתית

שם העורך: צוות היוזמה
שנת הפרסום: 2022 - תשפ"ב

פיתוח מרחב חיים משותף במערכת החינוך

שם העורך: צוות היוזמה
שנת הפרסום: 2022 - תשפ"ב

חינוך מוכוון ערכים - גישות מהלכים ואתגרים בעולם ובישראל

שם העורך: צוות היוזמה
שנת הפרסום: 2022 - תשפ"ב

חינוך לחשיבה ולשיח אזרחיים

שם המחבר: פרופ' קרול לי, האקדמיה הלאומית האמריקאית לחינוך (NAEd)
שנת הפרסום: 2022 - תשפ"ב

דוח מת"ת: מודלים לקליטת הגירה בבתי ספר / تقرير معلومات داعمة للتخطيط: نماذج لاستيعاب الهجرة في المدارس

שם המחבר: מחברת: ברוריה טישלר, חוקרת מלווה: ד"ר חן ליפשיץ
שנת הפרסום: 2021 - תשפ"א
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >