יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - פרסומים

פרסומים

פרסומי היוזמה נחלקים לכמה סוגים: 1) דוחות מסכמים של ועדות מומחים וקבוצות עבודה 2) דוחות מת"ת -מחקר תומך תכנון 3) תוצרי ביניים של הפעילויות השונות.

תוכניות חינוך אזרחי גלובלי - GCE

שם המחבר: ד"ר ימאמה עבד אל קאדר
שנת הפרסום: 2021 - תשפ"א

דוח מת"ת: פערי מגדר בלימודי מדעים בבתי ספר / تقرير معلومات داعمة للتخطيط: الفجوات الجندريّة في تعلّم مواضيع العلوم في المدارس

שם המחבר: ויויאנה דייטש וד"ר עדו ליטמנוביץ, חוקרת מלווה: יעל בוים־פיין
שנת הפרסום: 2021 - תשפ"א

פרקטיקות אפקטיביות בחינוך לערכים

שם המחבר: פרופ' מרווין ו' ברקוביץ' ופרופ' מלינדה ס' ביאר
שנת הפרסום: 2021 - תשפ"א

פרקטיקות אפקטיביות בחינוך לערכים

שם המחבר: פרופ' מרווין ו' ברקוביץ' ופרופ' מלינדה ס' ביאר
שנת הפרסום: 2021 - תשפ"א
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >