בין הורים למורים בחינוך העל-יסודי

פרסומים

בין הורים למורים בחינוך העל-יסודי

בין הורים למורים בחינוך העל-יסודי

שם העורך: ציפורה שכטמן ועודד בושריאן
שנת הפרסום: 2015 - תשע"ה
סוג הפרסום: מסמך מסכם: ממצאים,מסקנות,המלצות
על מערכת החינוך לעצב מדיניות מובחנת לקשרי מורים-הורים בחינוך העל-יסודי בהתאמה למאפייני מתבגרים ולקשריהם המשתנים במשפחה. על בתי הספר לעצב את המדיניות הבית-ספרית בהתחשב גם במגוון התרבותי של אוכלוסיית בית הספר, בשונות במשאבים המשפחתיים וברצונות ההורים.כיצד צריכה מערכת החינוך לעצב מעורבות הורים בחינוך העל-יסודי?המחקר מעלה תובנה חד-משמעית לפיה מעורבות ההורים בחינוך הממוסד, אם היא נעשית בדרך נכונה ומותאמת לצורכי התלמיד והמשפחה, תורמת להתפתחות המתבגר בכלל ההיבטים. תועלתה של מעורבות הורים תלויה בהקשר שבו היא מתקיימת, בסוג המעורבות, במאפייני התלמיד והמשפחה ובמאפייני בית הספר ואנשי ההוראה. על כל אלה ועוד - 'במסמך בין הורים למורים בחינוך העל-יסודי'. 
 
 
בכל שימוש בדוח או ציטוט ממנו יש לאזכר את המקור כדלקמן:
שכטמן, צ׳ ובושריאן, ע׳ (עורכים). (תשע״ה). בין הורים למורים בחינוך העל־יסודי, ירושלים, היזמה למחקר יישומי בחינוך, האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים.
לפרסום בשפות נוספות:
דוח מלא בערבית
  

contents