קשרי הורים-מורים בעידן משתנה: מודלים של קשרים מועילים ודרכי יצירתם – דיווח מיום עיון ומסדנה

פרסומים

קשרי הורים-מורים בעידן משתנה: מודלים של קשרים מועילים ודרכי יצירתם – דיווח מיום עיון ומסדנה

קשרי הורים-מורים בעידן משתנה: מודלים של קשרים מועילים ודרכי יצירתם – דיווח מיום עיון ומסדנה

שם העורך: עודד בושריאן ומרים רסט
שנת הפרסום: 2014 - תשע"ד
סוג הפרסום: דוח מיום עיון
דוח מיום עיון ומסדנה בנושא קשרי הורים-מורים בעידן משתנה: מודלים של קשרים מועילים ודרכי יצירתם שקיימה הועדה לנושא בין בית הספר למשפחה: קשרי מורים-הורים בסביבה משתנה.
 
 
בכל שימוש בדוח או ציטוט ממנו יש לאזכר את המקור כדלקמן:
בושריאן, ע' ורסט, מ' (עורכים). דיווח מיום עיון ומסדנה בנושא קשרי הורים-מורים בעידן משתנה: מודלים של קשרים מועילים ודרכי יצירתם. היזמה למחקר יישומי בחינוך, האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. ירושלים: תשע"ד.
 
 
לפרסום בשפות נוספות:

contents