התמודדות עם שונויות בין תלמידים במערכת החינוך בישראל

פרסומים

התמודדות עם שונויות בין תלמידים במערכת החינוך בישראל

התמודדות עם שונויות בין תלמידים במערכת החינוך בישראל

שם העורך: נעמי מנדל-לוי
שנת הפרסום: 2013 - תשע"ג
סוג הפרסום: דוח מיום עיון
וועדת קונסנסוס בנושא: מערכת חינוך לכול – ולכל אחד
דוח מיום עיון: התמודדות עם שונויות בין תלמידים במערכת החינוך בישראל שקיימה הועדה לנושא מערכת חינוך לכול - ולכל אחד.
 
בכל שימוש בדוח או ציטוט ממנו יש לאזכר את המקור כדלקמן:
מנדל־לוי, נ׳ (עורכת). התמודדות עם שונויות בין תלמידים במערכת החינוך בישראל. דיווח מיום עיון. היזמה למחקר יישומי בחינוך, האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. ירושלים: תשע“ג.

contents