התאמת תוכניות הלימודים וחומרי הלימוד למאה ה-21: מסמך ביניים / ملاءَمة المناهج الدراسيّة والمواد التعليميّة للقرن الـ 21: ملفّ مرحلي

פרסומים

התאמת תוכניות הלימודים וחומרי הלימוד למאה ה-21: מסמך ביניים / ملاءَمة المناهج الدراسيّة والمواد التعليميّة للقرن الـ 21: ملفّ مرحلي

התאמת תוכניות הלימודים וחומרי הלימוד למאה ה-21: מסמך ביניים / ملاءَمة المناهج الدراسيّة والمواد التعليميّة للقرن الـ 21: ملفّ مرحلي

שם העורך: פרופ' ענת זוהר ועודד בושריאן
שנת הפרסום: 2019 - תשע"ט
מסמך ביניים זה מציג באופן מרוכז את עיקרי התובנות שאליהן הגיעה ועדת המומחים לנושא התאמת תוכניות הלימודים וחומרי הלימוד למאה ה -21.
 
המאה ה-21 מתאפיינת בשינויים מהירים בתחומים רבים של החיים, כגון הגירה, גלובליזציה, טכנולוגיה, ידע ושוק העבודה. חלק מהשינויים גלובליים ומשותפים למדינות רבות, וחלקם ייחודיים לישראל – שינויים ערכיים, מוסריים, דמוגרפים וחברתיים. לנוכח השינויים הולכות ומשתנות הדרישות מהבוגרים העתידיים של מערכת החינוך, ובהתאם לכך משתנות גם הציפיות ממערכת החינוך. בעבר נדרשה מערכת החינוך להעביר גופי ידע ומיומנויות מוסכמים; כיום מצופה ממנה לטפח אזרחים סקרניים, בעלי מוטיבציה ללמידה, יכולות לבנות בעצמם ידע חדש ולפעול באופן מיטבי להם ולחֶברה, לאור צרכים המשתנים במהירות ויוצרים תנאים של אי ודאות.
 
השאלה המרכזית שהונחה לפתחה של הוועדה היא איך תוכניות הלימודים במדינת ישראל אמורות להכין ילדים למציאות הדינמית בתקופתנו ולאפשר להם לתפקד בה באופן מיטבי.
 
 
 
يعرض هذا الملفّ المرحلي بشكل مركّز الاستنتاجات الرئيسيّة التي توصّلت إليها لجنة المختصّين في موضوع ملاءَمة المناهج الدراسيّة والمواد التعليميّة للقرن الـ 21.
 
يتميّز القرن الـ 21 بالتغييرات السريعة التي تطرأ على العددي من المجالات في الحياة، مثل الهجرة، العولمة، التكنولوجيا، المعلومات وسوق العمل. بعض هذه التغييرات عالميّة ومشتركة للعديد من الدول، وبعضها تميّز دولة إسرائيل - التغييرات القيميّة، الأخلاقيّة، الديموغرافية والاجتماعيّة. على ضوء هذه التغييرات، تتغيّر أيضًا المتطلّبات من خرّيجي جهاز التربية المستقبليّين، ووفقًا لذلك تتغيّر أيضًا التوقّعات من الجهاز التربوي. في السابق، طُلِب من الجهاز التربوي إكساب المعارف والمهارات المتّفق عليها؛ بينما اليوم، من المتوقّع منه تطوير ورعاية المواطنين الفضوليّين، ممّن لديهم دوافع ومحفّزات للتعليم، والقدرة على بناء واكتساب المعرفة بأنفسهم بالشكل الأفضل لهم وللمجتمع، وذلك على ضوء الاحتياجات التي تتغيّر بسرعة وتخلق ظروفًا يسودها عدم القين.
 
السؤال المركزي التي تعاملت معه اللجنة هو كيف من المفترض أن تهيّئ المناهج الدراسيّة في دولة إسرائيل الطلاب للواقع الديناميكي في عصرنا وتمكينهم من الأداء فيه بالشكل الأمثل. 
 
 
 

contents