דוח ועדת המומחים לנושא למידה רגשית־חברתית - תקציר ועיקרי ההמלצות / تقرير لجنة المختصّين حول موضوع التعلّم العاطفي-الاجتماعي - ملخّص والتوصيات المركزيّة

פרסומים

דוח ועדת המומחים לנושא למידה רגשית־חברתית - תקציר ועיקרי ההמלצות / تقرير لجنة المختصّين حول موضوع التعلّم العاطفي-الاجتماعي - ملخّص والتوصيات المركزيّة

דוח ועדת המומחים לנושא למידה רגשית־חברתית - תקציר ועיקרי ההמלצות / تقرير لجنة المختصّين حول موضوع التعلّم العاطفي-الاجتماعي - ملخّص والتوصيات المركزيّة

שם העורך: ד"ר טלי פרידמן
שנת הפרסום: 2020 - תש"ף
בעשורים האחרונים חלה עלייה דרמטית ברחבי העולם בעיסוק בלמידה רגשית־חברתית. בבסיס מגמה זו ניצבת ההכרה בצורך להרחיב את יעדי החינוך ולהתייחס למרכיבים רבים ומגוונים ובהם ידע, מיומנויות בתחומי חיים שונים, כישורים רגשיים וחברתיים, תפיסות עצמי חיוביות, מוטיבציה וכן ערכים ועמדות.
בדומה למגמות בעולם, גם בישראל נעשים מהלכים לבחינה ולקידום של הנושא במערכת החינוך.  כחלק ממהלכים אלו פנה משרד החינוך אל האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים בבקשה להקים ועדת מומחים שתִלמד את הסוגיות הכרוכות בלמידה רגשית־חברתית ותנסח המלצות למדיניות ולעקרונות פעולה.  
לאחר השלמת שיפוט העמיתים ותהליך ההפקה צפוי הדוח המלא להתפרסם ביוני 2020. המסמך שלהלן מסכם בקצרה את הנושאים העיקריים הנידונים בדוח, את מסקנות הוועדה ועיקרי המלצותיה.  
 
מבנה התקציר:
  1. המשגה של למידה רגשית־חברתית והצבעה על הדגשים הנובעים ממנה לגבי שלושה מרחבים מרכזיים: המרחב התוך־אישי, המרחב הבין־אישי והמרחב האזרחי. 
  2. הצגת עקרונות־העל העומדים בבסיס המלצות הוועדה וחוצים את כל הנושאים בדוח.
  3. סקירה של אפיקים לטיפוח ולהטמעה של למידה רגשית־חברתית: דרך החיים בבית הספר, כולל הסביבה הלימודית־חברתית בכיתה ובבית הספר; שילוב בתחומי הדעת; שיעור ייעודי ותוכניות התערבות מובנות. 
  4. התייחסות לתנאים תומכים מרכזיים: תהליכי מיון, הכשרה ופיתוח מקצועי של מורים; שיתוף של הורים במהלך; פיתוח ושימוש בכלים לניטור, להערכה ולמדידה; וקידום תהליכי הטמעה המשתפים את בתי ספר בפיתוח וביישום.
 
في العقود الأخيرة، طرأ ارتفاع حاد في العالم على العمل في مجال التعلّم العاطفي-الاجتماعي. هذه التوجّه مبني على أساس إدراك الحاجة إلى توسيع أهداف التربية والتطرّق إلى العوامل الكثيرة والمتنوّعة، ومن بينها المعرفة، المهارات في مجالات الحياة المختلفة، المهارات العاطفيّة والاجتماعيّة، المفاهيم الذاتيّة الإيجابيّة، المحفّزات، القيم والمواقف.
 
كما الحال في التوجّهات المختلفة حول العالم، تتّخذ إسرائيل أيضًا خطوات لدراسة الموضوع والنهوض به في الجهاز التربوي. كجزء من هذه الإجراءات، توجّهت وزارة التربية والتعليم إلى المجمع الوطني الإسرائيلي للعلوم والآداب، وطلبت تشكيل لجنة مختصّين لتتعلّم المواضيع والقضايا التي تنطوي على التعلّم العاطفي-الاجتماعي، وتقوم بصياغة توصياتها لسياسة ومبادئ العمل.
 
بعد إكمال قرار الزملاء وعمليّة الإصدار، من المتوقّع ان يُنشر التقرير الكامل في حزيران 2020. هذا المستند يشرح باختصار المواضيع المركزيّة التي يتناولها التقرير، استنتاجات اللجنة وتوصياتها الرئيسيّة.
 

مبنى الملخّص:

  1. 1. صياغة مفاهيم التعلّم العاطفي-الاجتماعي، والإشارة إلى النقاط المركزيّة النابعة منه فيما يتعلّق بثلاث حيّزات رئيسيّة: الحيّز الشخصي-الداخلي، الحيّز المختلط والحيّز المدني.
  2. 2. عرض المبادئ المهمّة التي ترتكز عليها توصيات اللجنة والتي تمتّ بصلة لكلّ المواضيع التي يتطرّق إليها التقرير.
  3. 3. رصد مسارات تطوير وترسيخ التعلّم العاطفي-الاجتماعي: من خلال الحياة في المدرسة، بما فيها البيئة التعليميّة-الاجتماعيّة في الصفّ وفي المدرسة؛ الدمج في المواضيع التعليميّة؛ درس خاص وبرامج تداخل مدمجة.
  4. التطرّق إلى الشروط الداعمة المركزيّة: عمليّات التصنيف، التأهيل والتطوير المهني للمعلّمين؛ مشاركة الأهالي في الإجراءات؛ تطوير واستخدام أدوات للمراقبة، التقييم والقياس؛ والنهوض بإجراءات الترسيخ التي تشارك فيها المدارس في التطوير والتطبيق. 

 

contents