קווים מנחים לאסדרת מחקר בבתי ספר ברשויות נבחרות בעולם تقرير معلومات داعمة للتخطيط: خطوط موجِّهة لتنظيم البحث في المدارس في سلطات مختارة حول العالم

פרסומים

קווים מנחים לאסדרת מחקר בבתי ספר ברשויות נבחרות בעולם   تقرير معلومات داعمة للتخطيط: خطوط موجِّهة لتنظيم البحث في المدارس في سلطات مختارة حول العالم

קווים מנחים לאסדרת מחקר בבתי ספר ברשויות נבחרות בעולם تقرير معلومات داعمة للتخطيط: خطوط موجِّهة لتنظيم البحث في المدارس في سلطات مختارة حول العالم

שם המחבר: ליאת צבירן
שנת הפרסום: 2020 - תש"ף
מחקרים רבים נערכים בתוך בתי הספר: סקרים, בחינות ידע חיצוניות, מחקרי הערכה לתוכניות לימודיות ומחקרי אורך לבחינת תופעות חברתיות. מחקרים אלו משמשים לאיסוף ידע ונתונים, ובכך מסייעים להבנת האתגרים העומדים לפתחה של מערכת החינוך.
מחקרים הנערכים בתוך מוסדות החינוך מעלים שאלות של אתיקה, ביטחון ותועלת, ומחדדים את הצורך בהגנה על זכויות התלמידים ובשמירה על פרטיותם. בין שמירה על צנעת הפרט ובין עיקרון חופש המידע והצורך בביצוע מחקרים יש מנעד רחב. דוח זה בוחן כיצד רשויות נבחרות בעולם מתמודדות עם סוגיה זו, ואילו תהליכי פיקוח אסדרה (רגולציה) נקבעו כדי להגן על פרטיות התלמידים ולאפשר את ביצוע המחקרים.
 
تُجرى العديد من الأبحاث داخل المدارس: استطلاعات، امتحانات معرفة خارجيّة، أبحاث تقييم للمناهج الدراسيّة وأبحاث لاختبار الظواهر الاجتماعيّة. تهدف هذه الأبحاث إلى جمع المعلومات والمعطيات، وبالتالي تساعد على فهم التحدّيات التي تواجه الجهاز التربوي.
 
الأبحاث التي تُجرى داخل المؤسّسات التربويّة تطرح العديد من الأسئلة من حيث الأخلاقيّات، الأمن والجدوى، وتؤكّد على ضرورة حماية حقوق الطلاب والحفاظ على خصوصيّتهم. هناك توتّر بنيوي ما بين الحفاظ على خصوصيّة الفرد ومبدأ حريّة المعلومات والحاجة إلى إجراء الأبحاث. يفحص هذا التقرير كيف تتعامل السلطات المختارة حول العالم مع هذه القضيّة، وأيّ سيرورات إشراف وتنظيم (رقابة) قد تمّ تحديدها من أجل حماية خصوصيّة الطلاب وفسح المجال لإجراء الأبحاث.  

contents