הגשר בין המחקר לבין הפרקטיקה הוא דו נתיבי - יש לחצות אותו בזהירות

פרסומים

הגשר בין המחקר לבין הפרקטיקה הוא דו נתיבי - יש לחצות אותו בזהירות

הגשר בין המחקר לבין הפרקטיקה הוא דו נתיבי - יש לחצות אותו בזהירות

שם המחבר: פרופ' מייקל פויר
שנת הפרסום: 2021 - תשפ"א

contents