תוכניות חינוך אזרחי גלובלי - GCE

פרסומים

תוכניות חינוך אזרחי גלובלי - GCE

תוכניות חינוך אזרחי גלובלי - GCE

שם המחבר: ד"ר ימאמה עבד אל קאדר
שנת הפרסום: 2021 - תשפ"א

דגשים מתוך סקירה: תוכניות חינוך אזרחי גלובלי (Global Citizenship Education)

ד"ר ימאמה עבד אל קאדר
 

מסמך זה עוסק בתוכניות חינוך אזרחי גלובלי ומציג את המאפיינים, האתגרים והמורכבות הכרוכים ביישומן. המסמך סוקר ומשווה בין שמונה תוכניות מהעולם שמקדמות ערכים דמוקרטיים כגון צדק חברתי, מניעת גזענות והקצנה, קידום גיוון תרבותי־אתני ועיסוק בסוגיות שנויות במחלוקת. בחלק האחרון מוצגות תובנות ביחס לחינוך אזרחי בהקשר הישראלי.

הסקירה נכתבה בידי ד“ר ימאמה עבד אל קאדר בהזמנת ועדת המומחים של היוזמה לנושא חינוך לערכים - קווים מנחים למדידה והערכה.

contents