חינוך מוכוון ערכים - גישות מהלכים ואתגרים בעולם ובישראל

פרסומים

חינוך מוכוון ערכים - גישות מהלכים ואתגרים בעולם ובישראל

חינוך מוכוון ערכים - גישות מהלכים ואתגרים בעולם ובישראל

שם העורך: צוות היוזמה
שנת הפרסום: 2022 - תשפ"ב

מסמך זה עוסק בסוציאליזציה פוליטית בקרב ילדים וילדות – תהליך ההתפתחות של זהות, תפיסות וערכים הקשורים ללאום, לשלטון ולנושאים חברתיים. כמו כן המסמך דן בהשפעה של החיים בחברה בקונפליקט על תהליכים אלו.
מהו חלקם של ההורים, החברים, הקהילה ואמצעי התקשורת בתהליך הזה? מהו תפקידה של מערכת החינוך בהתפתחות הזהות החברתית והפוליטית של תלמידיה?

 

הטקסט מבוסס על נושאים שנידונו במסגרת עבודתה של ועדת המומחים של היוזמה לנושא חינוך לערכים – קווים מנחים למדידה והערכה.

contents