פיתוח מרחב חיים משותף במערכת החינוך

פרסומים

פיתוח מרחב חיים משותף במערכת החינוך

פיתוח מרחב חיים משותף במערכת החינוך

שם העורך: צוות היוזמה
שנת הפרסום: 2022 - תשפ"ב

המסמך מציג גישות מהעולם לחינוך מוכוון ערכים, ומתמקד בתפיסה המתחזקת של חינוך אזרחי גלובלי וכישורים הנחוצים להתמודדות עם סוגיות גלובליות עכשוויות. בהמשך המסמך נסקרים מהלכים מרכזיים שמוביל משרד החינוך בתחום החינוך לערכים, ומפורטים האתגרים המרכזיים בעיצוב המדיניות וביישומה בישראל.

הטקסט מבוסס על נושאים שנידונו במסגרת עבודתה של ועדת המומחים של היוזמה לנושא חינוך לערכים – קווים מנחים למדידה והערכה.

contents