הטמעה מערכתית של למידה רגשית חברתית

פרסומים

הטמעה מערכתית של למידה רגשית חברתית

הטמעה מערכתית של למידה רגשית חברתית

שם העורך: צוות היוזמה
שנת הפרסום: 2022 - תשפ"ב

הטקסט שלהלן משמש תשתית ידע למשתתפים בכנס שדרות-תל אביב־יפו בנושא למידה רגשית־חברתית. הוא עוסק בנושא ההטמעה של תוכניות התערבות בנושא למידה רגשית־חברתית, ובפרט ביצירת אסטרטגיה כוללת, התמודדות עם אתגרים בהטמעה ומאפייניה הייחודיים של מערכת החינוך בישראל.

הטקסט מבוסס על שלושה מקורות:

  • דגשים מרכזיים מתוך הפרק על הטמעה מערכתית במסמך המסכם של ועדת המומחים לנושא טיפוח מיומנויות רגשיות־חברתיות במערכת החינוך, אשר פעלה ביוזמה משנת 2017 ועד 2020.
  • מאמר המתמקד בנושא ההטמעה של תוכניות התערבות, שאחד מכותבי המאמר – מארק גרינברג – הוא אורח בכנס.
  • מסמך אינדיקטורים להטמעה מערכתית של למידה רגשית־חברתית בבתי ספר, אשר פיתח ארגון CASEL.
 

 ריכוז הפניות לאתרים ולפרסומים בנושא SEL 

בנוסף, הקובץ המצורף  מרכז הפניות לאתרים ולפרסומים של גופי ידע ומחקר מרכזיים בתחום הלמידה הרגשית־חברתית בישראל. הפרסומים שונים באופיים – אך כולם מאירים צדדים שונים של הנושא.

contents