חינוך לערכים - קווים מנחים למדידה ולהערכה

פרסומים

חינוך לערכים - קווים מנחים למדידה ולהערכה

חינוך לערכים - קווים מנחים למדידה ולהערכה

שם העורך: חנן אלכסנדר ונירית טופול
שנת הפרסום: 2022 - תשפ"ג
סוג הפרסום: מסמך מסכם: ממצאים,מסקנות,המלצות
לעיון במסמך המלא, בפרקים מתוכו ובתקצירים:

  
   
         
   
   

   
   

   

   

   
       
     
    
 
 
 
בכל שימוש בדוח או ציטוט ממנו יש לאזכר את המקור כדלקמן:
אלכסנדר, ח' וטופול, נ' (עורכים) (2022). חינוך לערכים - קווים מנחים למדידה ולהערכה - סיכום עבודתה של ועדת המומחים, תמונת מצב והמלצות. ירושלים: יוזמה – מרכז לידע ולמחקר בחינוך, האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים.

contents