סיכום עבודתה של קבוצת העבודה לקידום שותפויות מחקר-פרקטיקה בחינוך / مجموعة عمل تُعنى بتعزيز الشراكات بين البحث والتطبيق (RPP) في التربية والتعليم

פרסומים

סיכום עבודתה של קבוצת העבודה לקידום שותפויות מחקר-פרקטיקה בחינוך / مجموعة عمل تُعنى بتعزيز الشراكات بين البحث والتطبيق  (RPP) في التربية والتعليم

סיכום עבודתה של קבוצת העבודה לקידום שותפויות מחקר-פרקטיקה בחינוך / مجموعة عمل تُعنى بتعزيز الشراكات بين البحث والتطبيق (RPP) في التربية والتعليم

שם המחבר: ד"ר נירית טופול
שנת הפרסום: 2023 - תשפ"ג
בשנים האחרונות רווח בשדה החינוך המושג "שותפות בין מחקר לפרקטיקה" (RPP – Research Practice Partnership). שותפות כזו יכולה לסייע להטמיע ידע מדעי ומחקרי בתהליכי קביעת מדיניות חינוכית ובתהליכים חינוכיים המתרחשים בשדה, לקדם מחקר בנושאים המאתגרים צוותים חינוכיים בעבודתם היומיומית, וליצור בסיס ידע ומאגר נתונים לשימוש כל השותפים. בפועל התפתחו בעולם כמה דגמים מרכזיים של שיתופי פעולה מסוג זה, הנבדלים זה מזה במטרות, בדרכי העבודה המשותפת ובתוצרים. בארץ שותפויות מסוג זה הן עדיין נדירות.
 
קבוצת העבודה בנושא קידום מהלכי שותפות בין מחקר לפרקטיקה (RPP) בישראל הוקמה לבקשת לשכת המדענית הראשית במשרד החינוך וקרן יד הנדיב, ומטרתה לקיים למידה הדדית ושיח רחב בין בעלי העניין בשותפויות מסוג זה. במהלך עבודתה מיפתה הקבוצה את הידע הקיים בתחום בארץ ודנה בתועלות ובאתגרים שביצירת שותפויות במערכת החינוך בישראל. כמו כן הקבוצה הציעה לאמץ המשגה רחבה בנושא השותפויות וכלי פעולה מעשיים לקידום שותפויות בין מחקר לפרקטיקה בארץ.
 
 
سادَ في السنوات الأخيرة في الحقل التربوي مصطلح "الشراكة بين البحث والتطبيق" (RPP – Research practice partnership). قد يساهم هذا النوع من الشراكات في إدماج المعرفة العلمية والبحثية في سيرورات صياغة السياسة الداخلية وفي السيرورات التربوية والتعليمية التي تحدث على أرض الواقع، إلى جانب تعزيز البحث في مواضيع تثير تحدّي الطواقم التربوية خلال عملها اليومي، وخلق أساس معرفيّ وقاعدة بيانات متاحة لاستخدام كافّة الشركاء. تطوّرت في العالم على أرض الواقع بعض النماذج المركزية لشراكات من هذا النوع، وهي تختلف عن بعضها البعض من حيث الأهداف، أساليب العمل المشترك والنِتاج. هذا النوع من الشراكات لا يزال نادرًا في بلادنا.
 
أقيمت المجموعة العاملة على تعزيز الشراكات بين البحث والتطبيق (RPP) في إسرائيل بناءً على طلب دائرة كبيرة العلماء في وزارة التربية والتعليم وصندوق ياد هَنَديف، والهدف منها هو خلق مساحة للتعليم التبادلي والمحاورة بين الأطراف المعنيّة بمثل هذا النوع من الشراكات. قامت المجموعة خلال عملها بإجراء مسحٍ للمعرفة الموجودة حول هذا المجال في إسرائيل، وناقشت المزايا والتحديات المترتّبة على إقامة شراكات في الجهاز التربوي الإسرائيلي. كذلك، اقترح الفريق انتهاج مفاهيم واسعة حول موضوع الشراكات وأدوات العمل العملية لتعزيز الشراكات بين البحث والتطبيق في إسرائيل.

contents