קידום לימודי הומניסטיקה במערכת החינוך בישראל- ניירות עמדה

פרסומים

קידום לימודי הומניסטיקה במערכת החינוך בישראל- ניירות עמדה

קידום לימודי הומניסטיקה במערכת החינוך בישראל- ניירות עמדה

שנת הפרסום: 2023 - תשפ"ג
 
כחלק מפעילותו של צוות המומחים לקידום לימודי ההומניסטיקה במערכת החינוך פרסמה היוזמה – מרכז לידע ולמחקר בחינוך קול קורא שהופנה לחוקרים וחוקרות בתחומי מדעי הרוח והפדגוגיה ולאנשי ונשות חינוך, לכתיבת ניירות עמדה שיעסקו בשאלה כיצד ניתן לקדם את לימודי המקצועות ההומניסטיים במערכת החינוך הישראלית.
 
הקול הקורא הגדיר מספר שאלות המקיפות היבטים ערכיים, תוכניים, פדגוגיים ופרגמטיים הקשורים להוראת המקצועות ההומניסטיים בעקבות הפרסום קיבלנו עשרים ושלושה ניירות עמדה שנכתבו על ידי אנשי ונשות חינוך, חוקרים וחוקרות מן האקדמיה ועוד.
 
ניתן לעיין בניירות העמדה המתפרסמים כפי ששלחו אלינו הכותבים, ועל דעתם בלבד. אנחנו מודים לכל הכותבות והכותבים שהשקיעו מזמנם ומן הידע שלהם ותרמו לעבודת צוות המומחים.
 
 

contents