דחיית מועד הגשה לקול קורא: כתיבת סקירה בנושא פיתוח חומרי לימוד למאה ה-21
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

חדשות

דחיית מועד הגשה לקול קורא: כתיבת סקירה בנושא פיתוח חומרי לימוד למאה ה-21

מועד אחרון להגשת הצעה מקדמית: 25.2.2018
הוועדה מזמינה סקירה מדעית שתבחן מהם השינויים הרצויים בחומרי הלימוד במערכת החינוך (גן עד י"ב) במאה ה-21.