קול קורא בנושא תכניות - למידה חברתית-רגשית ופניה לציבור לחוות דעת בנושא
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

חדשות

קול קורא בנושא תכניות - למידה חברתית-רגשית ופניה לציבור לחוות דעת בנושא

קול קורא למידע על התערבויות ותכניות - למידה חברתית-רגשית ופנייה לציבור לחוות דעת על למידה חברתית-רגשית

ועדת המומחים בנושא טיפוח והטמעה של מיומנויות חברתיות־רגשיות (Social Emotional Learning - SEL) במערכת החינוך  הוקמה במענה להזמנת משרד החינוך וכדי לבצע ניתוח מושכל של הידע המתפתח בַּתחום בעולם ושל הניסיון הנצבר בישראל. 

כחלק מתהליך הלימוד של הוועדה אנחנו מבקשים לקבל מידע על תוכניות התערבות ממוקדות העוסקות בלמידה חברתית־רגשית. לשם כך יצרנו שאלון מקוון המיועד לאנשי מקצוע המפתחים ומפעילים תוכניות כאלו. נודה לכם אם תוכלו לענות עליו ולהפיץ בקרב עמיתים וגורמים רלוונטיים: קול קורא למידע על התערבויות ותכניות - למידה חברתית-רגשית

שאלון מקוון נוסף שיצרנו מיועד ללמוד מהציבור הרחב על עמדות, דעות ותובנות בנושא למידה חברתית־רגשית: פנייה לציבור לחוות דעת על למידה חברתית-רגשית.
אנשי חינוך ואנשי מקצוע נוספים, תלמידים והורים מוזמנים להתייחס לשאלות כמו מהן המיומנויות העיקריות שיש לטפח? איך צריך ללמד אותן בבית הספר, למשל, האם כתכנית נפרדת או כחלק ממקצועות הלימוד? מה נדרש מהצוות המקצועי בבית הספר? איך תורם האקלים הבית ספרי לטיפוח ולהטמעה של כישורים רגשיים-חברתיים
? הוועדה תשקול אם לשלב את הדברים במסגרת הדוח הציבורי שתגיש בסיום עבודתה . נשמח אם תוכלו לענות על השאלון ולהפיץ אותו לכל מי שהעניין נוגע לליבו.

אנו מודים לכם על שיתוף הפעולה ועל תרומתכם לנושא חשוב זה.

ד"ר טלי פרידמן, 
מרכזת ועדת מומחים בנושא טיפוח מיומנויות רגשיות וחברתיות במערכת החינוך

 tali.education@academy.ac.il