קולות קוראים לסקירות מדעיות בנושא למידה חברתית-רגשית
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

חדשות

קולות קוראים לסקירות מדעיות בנושא למידה חברתית-רגשית

מועד אחרון להגשת הצעה מקדמית: 28.5.2018

כדי להעמיק את הידע בנושא למידה רגשית־חברתית, ועדת המומחים, באמצעות היזמה למחקר יישומי בחינוך, מזמינה שלוש סקירות ספרות אשר ישמשו אותה בדיוניה ויהוו בסיס להמלצותיה. הסקירה הראשונה עוסקת במיפוי מושגי ותיאורטי של SEL; הסקירה השנייה עוסקת בהתערבויות לטיפוח מיומנויות חברתיות ורגשיות ובהטמעתן במערכת החינוך; והסקירה השלישית עוסקת במדידה והערכה של SEL.