דרוש/ה כותב/ת לכתיבת דוח בתחום החינוך
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

חדשות

דרוש/ה כותב/ת לכתיבת דוח בתחום החינוך

עבור כתיבה של דוח הבוחן שיתופי פעולה בין סגל הוראה בבית ספר לצוותי מחקר באקדמיה בעולם

יוזמה – מרכז לידע ולמחקר בחינוך מקדמת תרבות של שימוש בידע מחקרי בתהליכי עיצוב מדיניות. אחד מערוצי הפעולה של היוזמה הוא כתיבת דוחות ממוקדים שנועדו לסייעת בתהליכי קבלת החלטות במשרד החינוך.

בימים אלו מחפשת היוזמה אחר כותב/ת עבור כתיבה של דוח הבוחן שיתופי פעולה בין סגל הוראה בבית ספר לצוותי מחקר באקדמיה בעולם.

הדוח ייכתב לפי מבנה כללי שעוצב בהתאם לצורכי הגוף המזמין ובהסתמך על מקורות ביבליוגרפיים שאותרו בחלקם.

פרק הזמן לביצוע משימת הכתיבה הוא כשלושה חודשים. זמן זה כולל שלב כתיבה מרוכז בהתאם להנחיה וכמה סבבי משוב שיינתנו בידי צוות היוזמה ובידי מומחים ומומחיות שהיוזמה תאתר.

התשלום לפרויקט כתיבה אחד הוא 7,500 ₪, ותיתכן אפשרות לביצוע פרויקטים נוספים בתום משימה זו.

יש להגיש קורות חיים בצירוף משימה קצרה, עד לתאריך 30.7.20 אל ד"ר עדו ליטמנוביץ'
edo.education@academy.ac.il
                             

משימת כתיבה:

יש לאתר שני מקורות מידע עדכניים בנושא הדוח, לתאר כל אחד מהם בקצרה ולחוות מהי דעתך על מתודולוגיית המחקר של אחד מן המקורות.

אורך המשימה כולה לא יעלה על 25 שורות.