קול קורא לכתיבת ניירות עמדה - קידום לימודי הומניסטיקה
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

חדשות

קול קורא לכתיבת ניירות עמדה - קידום לימודי הומניסטיקה

מזמין חוקרים בתחומי מדעי הרוח והפדגוגיה ואנשי חינוך לכתוב ניירות עמדה במענה לשאלה:
איך ניתן לקדם את לימודי המקצועות ההומניסטיים במערכת החינוך הישראלית?
ניירות העמדה ישמשו את הצוות בתהליך הלמידה ובכתיבת הדוח המסכם.
יש לשלוח את ניירות העמדה בדוא"ל אל מרכזת הוועדה, ד"ר טלי פרידמן
tali.education@academy.ac.il עד לתאריך 7/3/2022
 
למידע נוסף ולפירוט הנושאים היכנסו לקישור.