קול קורא לסקירה מדעית - אופני הערכה במקצועות ההומניסטיקה
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

חדשות

קול קורא לסקירה מדעית - אופני הערכה במקצועות ההומניסטיקה

מועד אחרון להגשת הצעה 14.5.22

צוות המומחים של היוזמה בנושא לימודי הומניסטיקה במערכת החינוך בישראל הוקם במענה לצורך של משרד החינוך במטרה ללמוד מהידע הקיים במחקר ובשטח על סוגיות שונות הנוגעות ללימודי הומניסטיקה בעת הזו.

כדי להעמיק את הידע בנושא אופני הערכה במקצועות ההומניסטיקה, מזמין צוות המומחים הצעות לסקירה מדעית אשר תשמש בסיס לדיוני הצוות ולהמלצותיו בכתיבת המסמך המסכם.

מטרת הסקירה: הסקירה מיועדת לאסוף ולרכז מחקרים ומידע ממדינות נבחרות בעולם ומישראל על סוגיות הנוגעות לדרכי הערכה במקצועות ההומניסטיקה.

בקובץ הקול הקורא מידע מפורט לגבי הנושאים לסקירה, לוחות הזמנים ונהלי ההגשה.
 
הצעות מקדמיות יש לשלוח עד לתאריך 14.5.22 למרכזת הוועדה - ד"ר טלי פרידמן tali.education@academy.ac.il

מידע נוסף על היוזמה ועל צוות המומחים ניתן לקראת כאן.