יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - סדרת "קול קורא לנדוד"
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

סדרת "קול קורא לנדוד"

 

סדרת "קול קורא לנדוד" מפגישה אנשי מחקר, מדינות ומעשה ללמידה ולשיח משותף סביב סוגיה מהותית, המעסיקה גורמים רבים במערכת החינוך בישראל. כדי לקדם את העיסוק בסוגיה על כל אחד מהשותפים לתרום מהידע ומהניסיון שלו, ולהיות פתוח "לנדוד" לעולמות הידע והניסיון של אחרים.

בסדרה זו יוצגו תוצרים של היוזמה המבוססים על ידע מדעי מהימן ומבוקר. מטרתם של התוצרים ושל מפגשי "קול קורא לנדוד" היא להרחיב את נקודת המבט של כל השותפים ובכך לסייע בפיתוח מענים כוללים לסוגיה.

נשמח לשתף פעולה גם איתכם; לפרטים מוזמנים ליצור קשר עם ד"ר נירית טופול: Nirit.education@academy.ac.il 
 
 
מפגשים שהתקיימו:


13.10.2020
 
שילוב למידה רגשית־חברתית בהוראת תחומי דעת שונים מאפשר לתלמידים לפתח תפיסות ומיומנויות בַּתחום, בסביבה תומכת וכחלק מתהליכי ההוראה והלמידה הרגילים. במפגש חיברנו בין ידע מחקרי, מדיניות וניסיון מעשי, ועסקנו בפיתוח כלים להטמעת למידה רגשית־חברתית בתחומי הדעת.
 
 
 
25.11.2020

נושא: מדידה מגוונת בבתי הספר: איך מודדים, מה כדאי למדוד ואיך עושים זאת בזמן משבר הקורונה?

מוסד מארח: אוניברסיטת תל אביב, בית הספר לחינוך.

המפגש יעסוק בהיבטים חדשניים ביצירת מדדים לשיפור בית ספרי וביצירת תוצרים בית ספריים (כגון תוצרי מדיה, תוצרים מתחומי האומנויות והמדעים, תוצרים המשלבים פעילות מיוחדת ועוד). נביט על המורכבות של מדידה בבתי הספר ונציג מחקרים עדכניים לתקופת הקורונה.

הצגת מסמך היוזמה: מדידת שיפור בבתי הספר בישראל – מסמך מסכם של פעילות קבוצת העבודה בַּנושא.

 
22.2.2021 , 14:00 - 16:00.
 
המפגש נערך בשיתוף פעולה עם המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין

בשנים האחרונות מתחדדת החשיבות של תהליכי למידה שמורים ומורות עוברים יחד עם עמיתיהם. משמעותה של מגמה זו היא הרחבה בתפקיד המורה – מהוראה לתלמידים ולתלמידות בלבד לשותפות של ממש בהתפתחות המקצועית של עמיתים. שינוי זה דורש גם הרחבה של סוגי הידע והמיומנויות הנדרשים מהמורה ובפרט ביכולות של הנחיית עמיתים המכוונת להתפתחותם המקצועית.

במפגש נעסוק במגמת ההרחבה בתפקיד המורה, בלמידת עמיתים ובתפקיד המורה, הן מזווית המחקר והן מזווית השדה.

 הצגת מסמך היוזמה: המסמך המסכם של ועדת המומחים בנושא ניהל מיטבי של הפיתוח המקצועי וההדרכה במערכת החינוך
 
 
מפגשים מתוכננים:
 
נושא: החינוך הבלתי פורמלי.

מוסד מארח: מכון מופ"ת, צוות החשיבה בנושא מחקר בחינוך בלתי פורמלי.

המפגש יעסוק בעקרונות החינוך הבלתי פורמלי בבית הספר ומחוצה לו ויתייחס לכמה מאפיינים מרכזיים בחינוך הבלתי פורמלי: פעולות המאופיינות בגמישות ודינמיות; הצבת מטרות העוסקות בערכים ובתרומה לחברה; גיוון בדרכי הפעולה ובקהלי היעד; מיקוד בהתנסות ובחוויה דרך עיני המשתתפים והמשתתפות; ליווי מתמשך של המחנכים לאורך החיים; גיוון התכנים והמתודות בהתאם לצורך, ומתן מענה ואלטרנטיבה למסגרת הפורמלית.

הצגת מסמך היוזמה: החינוך הבלתי פורמלי: יסודות משותפים ודרכי ביטוי – מסמך מסכם של פעילות קבוצת העבודה בַּנושא.

 

נושאים אפשריים נוספים לדיון: תוכניות וחומרי לימוד במאה ה-21, חינוך לערכים והערכתו, פיתוח מקצועי אפקטיבי של אנשי חינוך, למידה רגשית־חברתית, הכלה, הקֶשֶר בין מחקר ומדיניות ועוד.