יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - ועדת היגוי
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

ועדת היגוי

ועדת ההיגוי היא המתווה את קווי פעולתה של היזמה, מאשרת את בחירת הנושאים שבהם תעסוק היזמה, אחראית על בחירת חברים לוועדות המומחים השונות ועל הבהרה במצבים של ניגוד עניינים, מופקדת על בחירת שופטים בני-סמכא לתוצרי היזמה ומפקחת על תהליכי השיפוט ועל יישום הערות השופטים במסמך הסופי. מהלכים המוצעים בידי צוות היזמה או חברי ועדותיה השונות מובאים אף הם לאישורה של ועדת ההיגוי.
 
 
חברי הוועדה 
 
פרופ' ישראל ברטל - יו"ר  האוניברסיטה העברית בירושלים
מר אמיר אלשטיין טבע תעשיות פרמצבטיות
פרופ' נח לוין-אפשטיין אוניברסיטת תל אביב
 האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ' אלכסנדר (אלכס) לובוצקי האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ' פאדיה נאסר-אבו אלהיג'א אוניברסיטת תל אביב
פרופ' מייקל פויאר אוניברסיטת ג'ורג' וושינגטון (ארה"ב)
פרופ' יוחנן פרידמן האוניברסיטה העברית בירושלים
גב' יהודית שלוי
 מכון אבני ראשה
 
 
חברים שכיהנו בעבר
 
גב' רות אוטולנגי                       
 משרד החינוך (לשעבר)
פרופ' גרשון בן-שחר  האוניברסיטה העברית בירושלים
 מכון ויצמן למדע
 הסוכנות היהודית
 מכון ויצמן למדע
מר אריאל וייס  יד הנדיב
פרופ' משה יוסטמן  אוניברסיטת בן גוריון בנגב
פרופ' מנחם יערי
 נשיא (אמריטוס) האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
פרופ' יעקב כץ  בתוקף תפקידו כמ"מ המדען הראשי, משה"ח
פרופ' דוד נבו  בתוקף תפקידו כמדען הראשי, משה"ח
פרופ' יצחק סוארי  אוניברסיטת תל אביב
פרופ' נעמה צבר-בן יהושע  אוניברסיטת תל אביב
פרופ' סידני שטראוס  בתוקף תפקידו כמדען הראשי, משה"ח
פרופ' דן שכטמן  הטכניון
 
 
היזמה זוכרת
 
פרופ' עדנה אולמן-מרגלית ז"ל האוניברסיטה העברית בירושלים