יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - Members
Contact us | للصفحة باللغة العربية | עברית |

Members

Ms. Nasreen Hadad Haj-Yahya

Tel Aviv University

Ph.D Hagit Klibansky

Beit Berl College

Prof. Gad Yair

The Hebrew University of Jerusalem