ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

על היזמה למחקר יישומי בחינוך

חזון היזמה: היזמה מחזקת תרבות של שימוש בידע מדעי בתהליכי עיצוב מדיניות ובכך מקדמת את יכולותיה של מערכת החינוך להתמודד עם אתגרים העומדים לפתחה ולשפר את הישגי החינוך בישראל.
אסטרטגיה: היזמה פועלת באמצעות שלוש אסטרטגיות מרכזיות, המחזקות זו את זו:

  1. הנעת השיח ויצירת עניין סביב סוגיות מהותיות ועכשוויות באופן שמפגיש בין חוקרים, מקבלי החלטות ואנשי עשייה.
  2. פיתוח ידע בתהליך מתמשך, המשגתו ותרגומו לצורכיהם של מקבלי ההחלטות במערכת החינוך.
  3. התאמת הידע והפצתו לקהלים מגוונים בשדה החינוכי.

פתיחת תפריט ניידים postdoc position in israel postdoc position academy Postdoctoral Positions postdoc Israel