ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

מת"ת - מידע תומך תכנון

סוג פעילות: עיבוד והנגשת ידע מחקרי
מרכז פעילות: ד"ר עדו ליטמנוביץ'
תקופת הפעילות: 2018 - היום
בערוץ פעולה זה היזמה מתמודדת עם אתגר קונקרטי שקיימים בעניינו דרכי פעולה וידע בארץ ובעולם. חוקר מטעם היזמה מנהל את תהליך הלמידה, והתוצר הוא מסמך קצר, המציג התייחסות מחקרית לאתגר הנידון וסקירה השוואתית של הנעשה במדינות שונות בעולם. התוצר המתקבל מאפשר למקבלי ההחלטות תכנון מבוסס מחקר וידע.