ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

מת"ת - מידע תומך תכנון

סוג פעילות: עיבוד והנגשת ידע מחקרי
מרכז פעילות: ד"ר עדו ליטמנוביץ', שירה זיוון
תקופת הפעילות: 2018 - היום
בערוץ פעולה זה היוזמה מתמודדת עם אתגר קונקרטי שקיימים בעניינו דרכי פעולה וידע בארץ ובעולם. חוקר מטעם היוזמה מנהל את תהליך הלמידה, והתוצר הוא מסמך קצר, המציג התייחסות מחקרית לאתגר הנידון וסקירה השוואתית של הנעשה במדינות שונות בעולם. התוצר המתקבל מאפשר למקבלי ההחלטות תכנון מבוסס מחקר וידע. 
 
                                                        
 
פרסומים:
יפורסמו בקרוב:
  • דוח מת"ת: הוראת מיומנויות הכתיבה וההקלדה בבתי ספר יסודיים
  • דוח מת"ת: סוגים של שיתופי פעולה בין בתי ספר: מסגרת מושגית, מערך מניעים ותובנות 
  • דוח מת"ת: קווים מנחים לביצוע מחקר במוסדות חינוך: סקירת מדיניות משווה
  • דוח מת"ת: נשירת תלמידים ממערכת החינוך: הגדרה, מדידה וניבוי