ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

אירועים

אירועים בעבר

ערכים במשבר - מפגש מקוון 26.5.2020

ועדת קונסנסוס: חינוך לערכים – קווים מנחים למדידה והערכה

פורום תורת החינוך הבלתי פורמלי - מפגש 2

תאריך: 12/02/2020
: יסודות משותפים לחינוך הבלתי פורמלי

מפגש ועדת חינוך לערכים 3.2.2020

תאריך: 03/02/2020
ועדת קונסנסוס: חינוך לערכים – קווים מנחים למדידה והערכה

כנס היוזמה 8.1.2020 מאפיינים ואתגרים בחינוך לערכים בישראל

ועדת קונסנסוס: חינוך לערכים – קווים מנחים למדידה והערכה

מפגש ועדת חינוך לערכים 31.12.2019

ועדת קונסנסוס: חינוך לערכים – קווים מנחים למדידה והערכה

קבוצת עבודה בנושא עקרונות מיטביים לחינוך הבלתי פורמלי - מפגש 3

תאריך: 16/12/2019
: יסודות משותפים לחינוך הבלתי פורמלי
1 2 3 4 5 6 7 8 9