יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - פעילויות לפי סדר התרחשותן (מהמאוחרת למוקדמת)
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

פעילויות לפי סדר התרחשותן (מהמאוחרת למוקדמת)

היוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך פועלת באמצעות שלושה ערוצי פעילות מרכזיים, שבהם משתתפים חוקרים, אנשי שדה ומקבלי החלטות: ועדות מומחים (קונצנזוס), קבוצות עבודה ועיבוד והנגשת ידע מחקרי.

 

 
 

צוות המומחים לנושא קידום מדעי הרוח במערכת החינוך

סוג פעילות: צוות מומחים
מרכז פעילות: ד"ר טלי פרידמן
תקופת הפעילות: 2021 - 2022


חינוך לערכים – קווים מנחים למדידה והערכה

סוג פעילות: ועדת קונצנזוס
מרכז פעילות: ד"ר נירית טופול
תקופת הפעילות: 2019 - היום

טיפוח מיומנויות חברתיות רגשיות במערכת החינוך

סוג פעילות: ועדת קונצנזוס
מרכז פעילות: ד"ר טלי פרידמן
תקופת הפעילות: 2017 - 2020

ניהול מיטבי של הפיתוח המקצועי וההדרכה (של מורים) במערכת החינוך

סוג פעילות: ועדת קונצנזוס
מרכז פעילות: רננה פרזנצ'בסקי אמיר
תקופת הפעילות: 2017 - 2020

התאמת תוכניות הלימודים וחומרי הלימוד למאה ה-21

סוג פעילות: ועדת קונצנזוס
מרכז פעילות: עודד בושריאן
תקופת הפעילות: 2017 - 2020

יסודות משותפים לחינוך הבלתי פורמלי أسس مشتركة للتربية اللامنهجيّة

סוג פעילות: קבוצת עבודה
מרכז פעילות: שירה זיוון
תקופת הפעילות: 2019 - 2020

הכלה (inclusion) בבתי הספר בישראל مجموعة عمل في موضوع الدمج الشامل (inclusion) في المدارس في إسرائيل

תקופת הפעילות: 2019 - 2020
סוג פעילות: קבוצת עבודה
ריכז את פעילות: ערן ברק-מדינה
תקופת הפעילות: 2020-2019