ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية |

פעילויות לפי סדר התרחשותן (מהמאוחרת למוקדמת)

מת"ת - מידע תומך תכנון

תקופת הפעילות: 2018 -
בערוץ פעולה זה היזמה מתמודדת עם אתגר קונקרטי שקיימים בעניינו דרכי פעולה וידע בארץ ובעולם. חוקר מטעם היזמה מנהל את תהליך הלמידה, והתוצר הוא מסמך קצר, המציג התייחסות מחקרית לאתגר הנידון וסקירה השוואתית של הנעשה במדינות שונות בעולם. התוצר המתקבל מאפשר למקבלי ההחלטות תכנון מבוסס מחקר וידע.

ועדת קונסנסוס מורכבת מחוקרים־מתנדבים ופועלת במשך כשנתיים וחצי (מתווה ארוך). הוועדה לומדת את הנושא עם המזמין, ובשנת הפעילות השנייה כותבת מסמך מסכם הכולל ממצאים, מסקנות והמלצות.

צוות מומחים מורכב ממומחים מתנדבים, רובם חוקרים, ופועל במשך שנה (מתווה בינוני). הצוות מוביל מהלך לימודי עם המזמין, ובסופו של התהליך כותב דוח המתאר את המפגשים ואת הדיונים שהתקיימו במהלכו.

בקרוב אמור להתווסף מתווה פעולה לטווחי זמן קצרים.

מדד גיוון חברתי-כלכלי (אינטגרציה) בבתי ספר בישראל

סוג פעילות: קבוצת עבודה
מרכז פעילות: עודד בושריאן
תקופת הפעילות: קבוצה פעילה: 2017 - היום
חברים בוועדה 

טיפוח מיומנויות חברתיות רגשיות במערכת החינוך

סוג פעילות: ועדת קונסנסוס
מרכז פעילות: ד"ר טלי פרידמן
תקופת הפעילות: ועדה פעילה: 2017 - היום

התאמת תוכניות הלימודים וחומרי הלימוד למאה ה-21

סוג פעילות: ועדת קונסנסוס
מרכז פעילות: עודד בושריאן
תקופת הפעילות: ועדה פעילה : 2017 - היום

ניהול מיטבי של הפיתוח המקצועי וההדרכה (של מורים) במערכת החינוך

סוג פעילות: ועדת קונסנסוס
מרכז פעילות: רננה פרזנצ'בסקי אמיר
תקופת הפעילות:  ועדה פעילה: 2017- היום

חינוך בלתי פורמלי

סוג פעילות: צוות מומחים
מרכז פעילות: ד"ר נעמי מנדל-לוי, איתי ארצי
תקופת הפעילות: 2016-2015